1. sexsde sınır olmaz sınır olursa anlamı kalmaz


    Tarih: 16.07.2017, Kategoriler: İlk Kez, Yazar: kenanhan, Kaynak: xHamster

    Merhaba size 1 ay önce ba??mdan geçen ya?arken çok zevk ald???m bir olay? anlatmak istiyorum.ben 32 ya??nda 185 boy 90 kg bak?ml? ve atletik vucuda sahip kendi i?i olan bekar ya?ayan biriyim.Havalar iyice ?s?nmaya ba?lad??? için sahil kenar?ndaki k.kumladaki yazl???mda kalmaya ba?lam??t?m. (Ben bursada ya??yorum) olay?n gerçekle?ti?i gün ayn? siteden beraber gidip geldi?im arkada??m kenan ? almaya i?yerine gitmi?tim.kenan?n i?yerine gitti?imde kenan yoktu ama e?i hande ordayd?.handeyle selamla?t?ktan sonra hande kenan ?n geç gelece?ini kendisininde bursa da i?leri oldu?u için geldi?ini ama k.kumlaya gitmenin zor oldu?u bildi?i için buraya geldi?ini kendisinin benimle gelmesinde sak?nca olup olmad???n? sordu.bence sorun yok sen nezaman istersen ozaman gideriz dedim . Bende haz?rlan ozaman ç?kal?m dedi?imde ben haz?r?m hadi gidelim dedi.hande önümden ç?kt?.merdivenlerden inerken hande nin kalçalar?na gözüm tak?ld?.muhte?em görünüyordu..önümde k?r?tarak merdivenlerden indik caddeye ç?kt?k handeye sen 5 dakika bekle ben arabay? otoparktan al?p geliyorum dedim.bir?ey demeden ba??yla onaylad?.Ben geldi?imde hande ne kadar hovarda var bursada dedi.hay?rd?r ne olduki dedim.sen gelinceye kadar herkes korna çald?. Bende normaldir günde kaç kez bu kadar güzel bayan görüyorlarki dedim.hande gülümsedi ben okadar güzelmiyimki bak?yorlar dedi tabiki güzelsin güzel olmasan bu kadar insan neden sana talip olsun ki dedim.Hande keyifli bir ?ekilde talip olsalar ne olurki hiç birini ...
    tan?m?yorumki dedi.o an akl?mda ?imsekler çakt?.sen kendine talip ar?yorsan benide s?raya yaz dedim oda olmaz öyle ?ey sen benim e?imin arkada??s?n dedi..benim biraz can?m s?k?ld? zaten trafikte çok yava? ilerliyordu.ama handeyi kafalamay? kafama koymu?tum.. Hande benim çekirgede küçük bir i?im var oraya gidelim hallettikten sonra döneriz dedim.oda ok zaten kenan da geç gelecek sorun olmaz dedi...çekirgede tekel bayi olan arka??ma u?rad?m asl?nda i?im yoktu.sadece handeye içki içermek istedi?im için bu yalan? uydurmu?tum. 3'er tane bira ald?m. arabaya döndüm hande hani i?in vard? içki alm??s?n dedi bende arkada??m ikram etti yazl?kta balkonda içersin diye yalan?m? devam ettirdim.handeye dedimki bu biralar? bursa manzaras?na kar?? içmek istermisin biz gidinceye kadar biralar ?s?nacak ziyan olacak dedim..hande ba?ta olmaz kenan ararsa ne derim dedi.Sen içme ozaman bende yolda giderken içerim dedim biray? açt?m biradan büyükçe bir yudum ald?m hande hadi da? yoluna ç?k özendim içelim biralar? dedi (handenin alkole kar?? zay?f oldu?unu biliyordum özellikle bu yolu tercih ettim) ba?arm??t?m içkiyi seviyordu ama çabuk kafay? buluyordu.Da? yolunda uygun bir yer bulduktan sonra araban?n içinde içmeye ba?lad?k hande ilk biray? bitirdikten sonra çak?r keyif oldu.2nci biradan sonra da nakavt koltukta bana do?ru kayk?ld?.ba??m dönüyor bira çarpt? beni dedi.bende ozaman arka koltu?a geçelim biraz uzan kendine gelirsin dedim.arka koltukta ba??n? kuca??ma koydu yüzü araban?n tavan?na bak?yor gözleri ...
«1234»