1. Hamile yengem


    Tarih: 23.06.2016, Kategoriler: Anal, Olgun, Yazar: Darkest_Cock, Kaynak: xHamster

    Selamlar 22 ya??nda foto?rafç?l?k i?iyle u?ra??yorum. Day?m?n deyim yerindeyse ta? gibi fahriye ad?nda bir kar?s? var.oldum olas? ona hasta olup devaml? 31 çeki?lerime konu olmu?tur. Day?m?n kar?s? ile aram gayet iyidir. Arada bir onlara gider yengemle sohbet ederiz.sohbet konular?m?z?n ba?l?ca konusu f?kralard?r.arada bir bel alt? f?kralarda anlat?r?z tabi.?u s?ralar hamile olan yengeme a?erdi?i için tarhana götürmü?tüm.üstünde beyaz lakoste bir ti?ört altta da genç maksi tipi bir etek vard?.ilk dikkatim çeken memelerinin normalden daha büyük görünmesiydi.san?r?m sutyen takmam??t?.arkadan hamile oldu?undan dolay? bacaklar?n? açarak yürümesi kalçalar?n? dahada belirginle?tiriyordu.en son duydu?um f?kray? ona anlatmak için can at?yordum.kar??l?kl? oturduk bana çay ve bisküvi ikram ettikten sonra yeni bir f?kra vard? diye sorunca evet diye at?ld?m. Ama nas?l anlatay?m ki. hamile bir kad?nla ilgili dedim.heyecanla bak bende hamileyim hadi anlat art?k deyince okey dedim.tam s?ras? belk**e ba?lang?ç dedim ve anlatmaya ba?lad?m.temel amans?z bir hastal??a yakalanm??.doktorlar son çare hamile bir kad?n?n sütünden içersen iyile?irsen derler. Tek çare dursunun hamile olan kar?s?na gitmektir.dursunun kap?s?n çal?nca dursunun hamile kar?s? kap?y? açar ve ne istedi?ini sorar.utana s?k?la derdini anlat?r.sevapt?r diye ona ac?r ve içeriye al?r. Temeli emzirmeye ba?lar.bu arada dursunun kar?s?da yava? yava? zevke gelmektedir.inleyerek temele ?öyle der. nas?l ho?una gittimi.temel evet çok ...
    güzel der.iyice tahrik olan dursunun kar?s? süt emmekten ba?ka bir ?ey istermisin diye sorar.temelin gözleri fal ta?? gibi aç?lm??t?r.s?k?larak ay?p olmazm? yenge der. çekinme can?m istedi?in ba?ka bir ?ey varsa verebilirim deyince içim geçti valla varsa sütün yan?nda bir kaç tane bisküvi verirmisin der. Ben f?kray? anlat?nca yengem kahkahay? bast? .kat?la kat?la gülünce sende bisküvinin yan?nda bir ?ey istermisin diye sordu.?akayla kar??l?k sordu?u soruya bende ?akayla kar??l?k bende süt isterim dedim.olsa can?m feda ama evde süt yok dedi. sende yokmu deyince yengemin yanaklar? al al oldu.daha memelerime süt gelmemi? dedi.ama çok büyümü?ler deyince iyice k?zard?.çok belli oluyormu deyince evet ama bu halde daha güzel görünüyor dedim.bak bak sen nelere dikkat ediyorsun bakay?m dedi.memelerin o kadar büyümü?ki dikkat çekmeyecek gibi de?il dedim.dur aynada bak?p geleyim deyince beraber bakal?mm? dedim olmaz sen burada otur dedi.yatak odas?na do?ru gitti. içerde ne yapt???n? merak etti?imden yerimde duram?yor ve o iri memeleri görme hayaliyle kap?n?n anahtar deli?ine yakla?t?m. Tam delikten içeri bakacakken yengem kap?y? birden aç?nca beni o halde gördü. Benimi dikizleyektin dedi. cevap veremedim.sadece bakacaksan göstereyim dedi. Söz sadece bakaca??m.ti?örtünü yava?ça yukar? kald?r?rken benim kalbim yerinden f?rlayacakt?.devasa büyüklükteki memeler kar??mda duruyor benim nutkum tutulmu?tu. gözlerimi onlardan alam?yordum.iyice belirginle?en meme uçlar? beni fena halde tahrik ...
«123»