1. YAN KOMŞUM1


    Tarih: 24.06.2016, Kategoriler: Hardcore, Yazar: SAWYER35M, Kaynak: xHamster

    okullar kapanm?? basket sezonu da bitti?i gibi ku?ada s?ndaki yazl???m?za gitmi?tik çiçekler içinde biti?ik villalar olan deniz kenar? bir site deydi yazl???m?z bitiik villa geçen sene sat?l?kt? acaba sat?ld? m? yeni kom?umuz kim diye merak içindeydim tüm gün denize girip bol bol basket oynuyordum ter içinde kal?p tekrar denize giriyordum günler böyle geçerken bir gün sabah erkenden kalkt?m ve denize girmek için d??ar? ç?kt???m da biti?ik villadan çok harika bir kad?n?n ç?kt???n? gördüm sabah çok erkendi hiç kimseler yoktu tanga bikinisi elinde havlusu sahile yürüyordu müthi? etkilenmi?tim harkulade seksi bi,r ?eydi kalçalar?n?n aras?na girmi? tanga bikinisi kad?n?n o muhte?em götünü dahada seksi yap?yordu iri gö?üslerine en az iki beden küçük gelen sütyeninden iri ve dik gö?üsleri ta??yordu yüzerken yada güne?lenirken bir f?rsat?n? bulup konu?uruz diye seviniyordum ama t?k yoktu kad?nda hiç bir yere bakm?yor sadece yüzüp güne?leniyordu 1 saat sonra yava? yava? ortal?kta insanlar?n görünmesiyle beraber havlusunu toplad??? gibi eve gitti sinir olmu?tum sikim kaz?k gibiydi muhte?em bir vucudu vard? hatunun 3 4 gün her sabah hep böyle devcam etti beni farketmemi?ti bile delirecek gibi oluyordum onu sadece sabahlar? görebiliyordum ondan sonra ortalarda hiç gözükmüyordu bir ak?am yeme?imi yiyip d??ar? ç?kt?m arkada?larla biralad?k sahilde ?ark?lar söyledik epey bi geç olmu?tu vakit san?r?m saat 02:30 du art?k eve gidip uyuyay?m dedim evin önüne geldi?imde yan villaya bakt?m ...
    kapkaranl?kt? yatm?? seksi hatun diye dü?ünürken birde bakarm?s?n?z diye bir sesle irkildim harika yum?ac?k ?uh bir sesti ses yan villan?n sürgülü kap?l? penceresinden geliyordu karanl?kt? görünmüyordu hiç ir ?ey yakla?t?m çok afadersin villan?n elektriklerinde bir sorun var galiba elektriler kesildi ama di?er villalarda elektrik var görevliye telefonla ula?maya çal??t?m ama telefonu açan yok bana yard?mc? olabilirmisiniz diyordu aman allah?m bu yan kom?umuz esrarengiz seski hatundu hemen toparlad?m kendimi ve evet tabiik**e bakar?m hemen dedim ve do?ruca sigorta panosuna yöneldim evler ikiz villa oldu?u için ne nerede çok iyi biliyordum sigortalar atm??t? sigortalar? kald?r?r kald?rmaz elektrikler geldi ve dönüp bakt???mda hayretler içinde kald?m o seksi hatun üzerinde bir gecelik ve içindeki siyah tangas? ile tam kar??mdayd? sütyen yoktu o iri gö?üslerinde kudurdum ç?ld?rd?mmm harkuladeydi gördü?üm ?ey birden yarra??m kaz?k gibi olmu?tu semserttt ollleeyyyy dedi kad?n süperr ellerine sa?l?kkk eeeee bir bi?ray? hakkettin bana e?ilik edermisin dedi evet diyebildim kekeliyerek her ad?m?n? her hareketini izliyordum mutfaktan iki bira getirdi 3 lü kanepeye oturduk ben rüya dedi elini uzatarak bende kekeleyerek levent diyebildim kekeleyerek rüya ?uh bir kahkaha att? biralar?m?z? yudumlarken ben rüyan?n vucudunu ve üzerindeki ?efaf geceli?in alt?ndaki hazinelerini seyrediyordum rüyan?n geç oldu annenler seni merak etmesin demesiyle kendime geldim yok hay?r annemle babam istanbul a ...
«123»